Zigzag Anaokulu ve Kreş Felsefesi

Küçük çocukların, dünyayı anlamak için görme, dokunma, koku alma, tatma, duyma ve hareket etmeye ihtiyaç duyan somut düşünürler olduğunu anlıyoruz. Onlar anlamak ve kendilerini ifade edebilmek için çevreleriyle ve materyallerle etkileşime girmeleri gereken aktif öğrencilerdir. En önemlisi, çocuklar için oyunun ciddi bir iş olduğunu anlıyoruz, bu nedenle müfredatımız mümkün olduğu kadar çocukların ilgi alanları doğrultusunda ve eğlence odaklı oluşturulmaktadır. Çocukların yönlendirdiği ve öğretmenin yönlendirdiği aktiviteler arasında bir denge olmasının çocuklara kendi öğrenimlerini yönlendirme şansı vereceğine ve doğal meraklarını teşvik edeceğine yürekten inanıyoruz.

İngilizce öğrenmek, eğitim sistemimizin doğal bir yan ürünüdür. Çocuklar, İngilizce konuşulan bir atmosfere tamamıyla dâhil olduklarından, bizi terk ettiklerinde, yüksek düzeyde bir İngilizceyi anlayacak ve konuşacak olmaları kaçınılmazdır. Zigzag’dan mezun olan çocukların, öğrenme ve sorumluluk duygusu taşıyan mutlu, meraklı, yaratıcı, bağımsız ve kendine güvenen bireyler olması bizim için çok daha önemlidir.

Gözetimimizde olan çocuklar, öğrenme merkezlerimizde, matematik, keşif, sanat, yapı, rol yapma ve kuklaları içeren eğlenceli ve ilginç aktiviteler arasından her gün seçim yapma şansına sahiptir. Çocuklar kendilerini ilgilendiren aktiviteleri seçtikçe karar vermeyi öğrenirler, sıralarını beklerler ve arkadaşlarıyla birlikte çalışırlar.

Tüm çocuklarımıza kendi öğrenme tarzları, ilgi alanları ve ihtiyaçları olan bireyler olarak yaklaşırız. Bu nedenledir ki sadece tek bir eğitim felsefesini benimsemektense pek çok farklı yaklaşımdan esinlenmekteyiz. Bunlardan bazıları;

Reggio Emilia

Bu yaklaşım, çocukların günlük yaşamda kendilerini ifade etmede kullandığı pek çok dile (örneğin, resim, müzik, heykeltıraşlık, drama) önem vermektedir. Program, kendi kendine rehberlik edecekleri bir müfredat yoluyla çocukların bireysel çıkarlarına dayalı destekleyici ve zenginleştirici bir ortamda araştırma ve keşif yoluyla saygı, sorumluluk ve topluluk ilkelerine dayalıdır.

High Scope

Bu yaklaşım, çocukların aktif öğrenimi üzerine odaklıdır. Çocukların ilgi alanları ve seçimleri programın kalbini oluşturur. HighScope rutininin merkezinde bir günlük planla-uygula-gözden geçir süreci bulunmaktadır. Bu üç aşama, çocuklara kendi ilgi alanları doğrultusunda planlar yapma, hedeflerini takip etme ve deneyimlerini akranları ve yetişkinler üzerinde yansıtma fırsatı verir.

Waldorf

Waldorf pedagojisi, öğrenme sürecinde hayal gücünün rolüne önem verirken öğrencilerin entelektüel, pratik ve sanatsal gelişimini bütüncül bir şekilde tümlemek için çaba gösterir. Bu teori, ilk çocukluk yıllarında çocukların, eylemsel aktiviteleri farkında olmaksızın kopyalamak suretiyle öğrenimi gerçekleştirebilecekleri bir ortama tamamıyla dahil olduklarında, çok daha iyi öğrendiklerini savunur.

Montessori

Montessori eğitimi, İtalyan doktor ve eğitimci Maria Montessori tarafından, bağımsızlık, belirli sınırlar içinde özgürlük ve çocuğun doğal psikolojik, fiziksel ve sosyal gelişimine saygı ile karakterize edilen eğitimsel bir yaklaşımdır. Yöntem, direkt yönlendirmedense, daha önceden hazırlanmış olan bir ortamda, sağlanan materyalleri inceleme ve araştırma odaklı serbest harekete teşvik eder.

Anaokulu Müfredatın uygulanması

Anaokulu ve kreş Müfredatımız, 0-6 yaş arası için belirlenen Türk müfredatı ile harmanlanmış olan, İngiltere müfredatında Başlangıç Seviyesi için öngörülen Erken Öğrenme Hedefleri üzerine kurulmuştur. Her ay, çocuk dostu temalarımız çocuklarımızın hayal gücünü cezbeder ve öğrenme ve araştırma sevgisi aşılar. Müfredatımız, sınıfların çeşitli ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde bölümlere ayrıldığı Öğrenme Merkezleri ile uygulanır. Her gün öğretmenlerimiz, her bir öğrenme merkezi için heyecan verici aktiviteler planlamakta ve çocuklarımız kendi ilgi alanlarına göre bu öğrenme merkezleri arasından seçim yapabilmektedirler. Öğrenme merkezlerinin avantajları son derece fazladır.

  • Çocuklar pasif bir şekilde bir öğretmeni dinlemektense aktif olarak kendi öğrenimlerine dâhil olurlar.
  • Öğretmenlerin, belirli becerileri hedeflemek için öğrencileri ile bire bir veya küçük gruplar halinde çalışma imkânı olur.
  • Çocukların aktiviteler arasında seçim yapmak ve ne zaman başlayıp ne zaman bitireceklerine karar vermelerine olanak sağlayarak bağımsız hareket etmeyi teşvik eder.
  • Çocuklar, sıralarını bekleyip ekipmanı paylaşarak ve birlikte çalıştıklarında, onların hayatında işbirliği olgusunun gelişmesini teşvik eder ve sosyal becerileri geliştirir.
  • Çocuklar Öğrenme Merkezlerini temiz ve düzenli tutmaya özendirildiğinden sorumluluk duygusunu geliştirir.

Anaokulu ve Kreş’te Okul Öncesi Eğitim Amaçlarımız

Anaokulunda Öğrenme Sevgisi

Her şeyden önce, çocuklarımızın mutlu olmalarını,okula gelmekten keyif almalarını ve öğrenmekten haz  almalarını istiyoruz. Zigzag Kids Club, öğretmenlerin öğrencilerle beraber keşifler yaptıkları, yarattıkları ve inceleyip araştırdıkları mutlu bir okuldur. Öğrenirken eğlenen çocuklar daha motive olurlar ve hayatları boyunca öğrenmekten keyif alma ihtimalleri çok daha yüksektir.

Anaokulunda Dil Gelişimi

Bütün çocuklarımızın sağlam bir İngilizce bilgisine sahip olmalarını hedefliyoruz. Her çocuğun, dile tamamen dahil olma ve anadili İngilizce olan öğretmenlerle iletişim içinde olmak suretiyle, başkalarıyla İngilizce konuşurken özgüvenli olmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Sosyal ve Duygusal Gelişim

Tüm çocuklarımızın kibar, yardımsever ve başkalarına saygılı olmasını amaçlıyoruz. Çocuklar ortaklaşa çalıştıkça otokontrol ve disiplinli olmayı öğrenirler. Dünya vatandaşları olarak, çocuklarımızın diğer kültürlere karşı toleranslı olmaları ve farklılıklara saygı göstermeleri için elimizden geleni yapıyoruz.

Anaokulunda Bilişsel Gelişim

Tüm çocuklarımızın etraflarındakileri nasıl algılayacaklarını, soru sormayı ve olasılıkları keşfetmeyi öğrenmelerini amaçlıyoruz. Farklı yöntemlerle, tüm çocuklarımızın çevrelerindeki dünyayı ve gelecekteki akademik öğrenim hayatlarının  temelini oluşturmak için ihtiyaç duyacakları kavramları anlamalarını amaçlıyoruz.

Kreş Ortamında Kişisel Gelişim

Tüm çocuklarımızın aktif, sağlıklı, bağımsız olmalarını ve kendi sorumluluklarını almalarını hedefliyoruz. Mümkün olduğunca Zigzag’lı çocuklar, kendi fiziksel ihtiyaçlarını fark etmeleri ve bunlarla ilgili gerekenleri yapmaları, kendi sorunlarını çözmeleri ve kendi kararlarını vermeleri için teşvik edilir.

Okul Öncesi Yaratıcı Gelişme

Tüm çocuklarımızın kendi yaratıcılıklarından mutluluk duymalarını amaçlıyoruz. Onları, hayal güçlerini kullanmaları ve kendilerini özgürce ifade etmeleri için özendiririz. Her şeyin nasıl olması gerektiği konusundaki kendi düşüncelerimizi dayatmaktansa çocukların kendi kararlarını vermelerine izin veriyoruz.